Jaarlidmaatschap

Contributie 2023

  1 jaar
Volwassenen (18+, incl. inschrijving KNLTB) € 125,00
Middelbare scholieren (12+, incl. inschrijving KNLTB, excl. lessen) € 97,00
Jeugd (tot 18 jaar, incl. 30 lessen, inschrijving KNLTB en competitie) € 190,00
Verenigingslid € 20,00
KNLTB-bondslid € 20,00

 

Een contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Word je gedurende een contributiejaar lid van onze vereniging dan geldt de volgende contributie:

Aangemeld in Contributie (18+) Contributie (12+)
Januari t/m maart € 125,00  € 97,00
April € 95,00  € 75,00
Mei € 85,00  € 65,00
Juni € 75,00  € 57,00
Juli € 65,00  € 50,00
Augustus € 55,00  € 42,50
September € 45,00  € 35,00
Oktober € 35,00  € 25,00
November € 25,00  € 17,50
December € 15,00 € 10,00

 

De contributie voor volwassenen en middelbare scholieren wordt medio februari/maart éénmalig geïncasseerd. Als je het wenselijk vindt om dit in 2 termijnen te betalen is dit uiteraard mogelijk. Geef dit aan op het machtigingsformulier.

Bij jeugdleden zal er in 2 termijnen geïncasseerd worden:

  • € 100,- in februari/maart
  • € 90,- in september/oktober

De contributie gebeurt bij voorkeur via automatische incasso. Mocht je hier geen gebruik van willen maken meld dit dan bij de penningmeester ([email protected]).

Lid worden?

Meld je aan via: www.tvbergen.nl/lid-worden 

Wijzigen van uw gegevens

Geef  wijzigingen van gegevens zo snel mogelijk door aan de ledenadministratie ([email protected]).

Ledenpas

De ledenpas is digitaal en kun je bekijken via MijnKNLTB (toernooi.nl).

Afmelden

Het opzeggen van het lidmaatschap van volwassenen en middelbare scholieren dient vóór 1 december van het lopende contributiejaar schriftelijk te gebeuren bij onze ledenadminstratie ([email protected]). Hiermee beëindig je je jaarlidmaatschap per 1 januari van het nieuwe contributiejaar.

De afmeldingen die 1 december doorgegeven worden zijn te laat voor tijdige afmelding bij de KNLTB. De kosten die gemaakt zijn voor de inschrijving bij de KNLTB zullen dan nog in rekening gebracht worden.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een contributiejaar eindigt, blijft de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.

Afmelden als jeugdlid dient schriftelijk te gebeuren bij onze ledenadminstratie ([email protected]) én bij de jeugdcommissie  ([email protected]):

  • vóór 1 december voor de lessen van januari tot juni/juli
  • vóór 1 juni voor de lessen van augustus/september tot december

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 485 341 817

Adres

De Flammert 1043
5854 NA Bergen LB

KVK-nummer

40164176