Jaarlidmaatschap

Contributie 2024

  1 jaar
Volwassenen (18+, incl. inschrijving KNLTB) € 127,50
Middelbare scholieren (12+, incl. inschrijving KNLTB, excl. lessen) € 96,00
Jeugd (tot 18 jaar, incl. lessen, inschrijving KNLTB en competitie) € 193,00
Verenigingslid € 20,00
KNLTB-bondslid € 20,00

 

Een contributiejaar bij volwassenen en middelbare scholieren loopt van 1 januari t/m 31 december. Word je gedurende een contributiejaar lid van onze vereniging dan geldt de volgende contributie:

Aangemeld in Contributie (18+) Contributie (12+)
Januari t/m maart € 127,50 € 96,00
April € 97,50  € 75,00
Mei € 87,50  € 65,00
Juni € 77,50  € 57,00
Juli € 67,50  € 50,00
Augustus € 57,50  € 42,50
September € 47,50  € 35,00
Oktober € 37,50  € 25,00
November € 27,50  € 17,50
December € 17,50 € 10,00

 

De contributie voor volwassenen en middelbare scholieren wordt medio februari/maart éénmalig geïncasseerd. Als je het wenselijk vindt om dit in 2 termijnen te betalen is dit uiteraard mogelijk. Geef dit aan op het machtigingsformulier.

 

Een contributiejaar voor jeugdleden (tot 18 jaar inclusief lessen) loopt van 1 september t/m 31 augustus. Wil je gedurende een contributiejaar lid worden, dan zal in overleg en afhankelijk van de lopende tennislessen en groepsindeling, een instroommoment en de hoogte van de contributie afgestemd worden.

Bij jeugdleden zal er in 2 termijnen geïncasseerd worden:

  • € 100,- in februari/maart
  • € 93,- in september/oktober

De contributie gebeurt bij voorkeur via automatische incasso. Mocht je hier geen gebruik van willen maken meld dit dan bij de penningmeester ([email protected]).

 

Lid worden?

Meld je aan via: www.tvbergen.nl/lid-worden 

 

Wijzigen van uw gegevens

Geef  wijzigingen van gegevens zo snel mogelijk door aan de ledenadministratie ([email protected]).

 

Ledenpas

De ledenpas is digitaal en kun je bekijken via MijnKNLTB (toernooi.nl).

 

Afmelden volwassenen en middelbare scholieren (zonder les):

Het opzeggen van het lidmaatschap van volwassenen en middelbare scholieren dient vóór 1 december van het lopende contributiejaar schriftelijk te gebeuren bij onze ledenadminstratie ([email protected]). Hiermee beëindig je je jaarlidmaatschap per 1 januari van het nieuwe contributiejaar.

De afmeldingen die 1 december doorgegeven worden zijn te laat voor tijdige afmelding bij de KNLTB. De kosten die gemaakt zijn voor de inschrijving bij de KNLTB zullen dan nog in rekening gebracht worden.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een contributiejaar eindigt, blijft de contributie over het gehele verenigingsjaar (januari-december) verschuldigd.

 

Afmelden jeugdleden:

Het opzeggen van het lidmaatschap als jeugdlid dient vóór 1 juni van het lopende contributiejaar schriftelijk te gebeuren bij onze ledenadministratie  ([email protected]) én bij de jeugdcommissie  ([email protected]).

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een contributiejaar eindigt, blijft de contributie over het gehele verenigingsjaar (september-augustus) verschuldigd. 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 485 341 817

Adres

De Flammert 1043
5854 NA Bergen LB

KVK-nummer

40164176